11/12/09

Συμμετοχή του ΚΠΕ Δήμου Τρικκαίων σε σεμινάριο

Το ΚΠΕ Δήμου Τρικκαίων συμμετέχει στο σεμινάριο με θέμα ¨Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στο περιβάλλον μας" που διοργανώνει το ΚΠΕ Μουζακίου. http://www.kpem.gr/