11/4/11

Επίσκεψη Γυμνασίου Μαρτίνου

Το Γυμνάσιο Μαρτίνου πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο ΚΠΕ Τρικκαίων και παρακολούθησε το πρόγραμμα "Ληθαίος, το ποτάμι της πόλης μας" στις 8 Απριλίου 2011.

Επίσκεψη 1oυ Γυμνασίου Κέρκυρας

Το 1o Γυμνάσιο Κέρκυρας πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο ΚΠΕ Τρικκαίων και παρακολούθησε το πρόγραμμα «Βαρούσι. Η παραδοσιακή συνοικία κάτω από το κάστρο» στις 7 Απριλίου 2011

Επίσκεψη του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων

Το Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο ΚΠΕ Τρικκαίων και παρακολούθησε το πρόγραμμα "Ληθαίος, το ποτάμι της πόλης μας" στις 6 Απριλίου 2011.

4/4/11

Επίσκεψη 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Το 1o ΕΠΑΛ Τρικάλων πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο ΚΠΕ Τρικκαίων και παρακολούθησε το πρόγραμμα "Ληθαίος, το ποτάμι της πόλης μας" στις 31 Μαρτίου 2011.