12/11/09

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση από το ΚΠΕ Δήμου Τρικκαίων

Πριν επισκεφθούν το κέντρο οι μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, μελετούν το υλικό που τους έχει αποσταλεί ή το κατεβάζουν από την ιστοσελίδα(BSCW) του κέντρου, υποβάλλουν ερωτήσεις, απορίες, τους δίνονται διευκρινήσεις και εργασίες μέσω του διαδικτύου.
http://bscl.fit.fraunhofer.de/pub2/bscl.cgi/?op=login

8/11/09

Το ΚΠΕ Τρικκαίων στo Facebook.

Αφήστε σχόλια και δείτε μας και από το facebook.
Επισκεφθείτε τη σελίδα του ΚΠΕ Τρικκαίων.


6/11/09

Συνάντηση προγραμματισμού δράσης

Το ΚΠΕ Τρικκαίων στην Μακρινίτσα
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικκαίων, στο ξεκίνημα της λειτουργίας του στεγάζεται προσωρινά στα γραφεία του εσπερινού ΕΠΑΛ έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου στη θέση Ντάπια του λόφου του προφήτη Ηλία.
Η παιδαγωγική ομάδα του κέντρου συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση απολογισμού - προγραμματισμού του 4ου ΤΔΚΠΕ (Τοπικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Θεσσαλίας στην Μακρινίτσα (19-20 Οκτωβρίου), όπου παρουσίασε τα τρία προγράμματα που θα υλοποιήσει την τρέχουσα χρονιά.
Σε πρώτη φάση θα εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για τον ποταμό Ληθαίο, στολίδι για την πόλη και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε ένα τμήμα του ποταμού, όπου με την συνεργασία της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου έγινε καταγραφή και φωτογράφηση της παρόχθιας χλωρίδας και πανίδας. Η ομάδα έχει επίσης ξεναγηθεί στον Βιολογικό σταθμό της πόλης, στο νέο αντλιοστάσιο και στο συστεγαζόμενο σε αυτό Χημείο του Δήμου. Παράλληλα χαρτογραφούνται οι διαδρομές στο πεδίο και διαμορφώνονται οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν με την έλευση των μαθητών στο κέντρο. Οι δραστηριότητες θα είναι βιωματικού χαρακτήρα, διερευνητικές, επίλυσης προβλήματος, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων και θα υλοποιούνται κατά ομάδες μαθητών είτε στο πεδίο, είτε στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των παιδιών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας).
Το θέμα του δευτέρου προγράμματος διαπραγματεύεται τον παραδοσιακό οικισμό «Βαρούσι», μέσα από τη διερεύνηση παραμέτρων σχετικών με την αρχιτεκτονική των κτιρίων, με αναζήτηση στοιχείων από την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή και την εξέλιξή τους στο χρόνο.
Το τελευταίο πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο το Αισθητικό Άλσος του Προφήτη Ηλία, ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια απευθυνόμενο σε μαθητές των μικρών τάξεων της Π/θμιας εκπαίδευσης.
Το ΚΠΕ Τρικκαίων έχει επίσης ενταχθεί στο εθνικό περιβαλλοντικό δίκτυο «Τα Πέτρινα Τοξωτά Γεφύρια της Ελλάδας» που συντονίζεται από το ΚΠΕ Μακρινίτσας, όπου θα πραγματοποιηθούν δράσεις σχετικές με το πέτρινο γεφύρι της Πύλης και της Σαρακίνας.
Τέλος προγραμματίζεται μια ημερίδα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τους στόχους του ΚΠΕ Τρικκαίων, την ανάγκη στήριξής του και τη σημασία του για την προβολή της πόλης και του νομού γενικότερα.


Η παιδαγωγική ομάδα

Το ΚΠΕ Δήμου ΤρικκαίωνΤο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων βρίσκεται στα Τρίκαλα στη θέση Ντάπια στο λόφο του προφήτη Ηλία.