12/11/09

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση από το ΚΠΕ Δήμου Τρικκαίων

Πριν επισκεφθούν το κέντρο οι μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, μελετούν το υλικό που τους έχει αποσταλεί ή το κατεβάζουν από την ιστοσελίδα(BSCW) του κέντρου, υποβάλλουν ερωτήσεις, απορίες, τους δίνονται διευκρινήσεις και εργασίες μέσω του διαδικτύου.
http://bscl.fit.fraunhofer.de/pub2/bscl.cgi/?op=login